Peb tag peb cov yeeb yam thib peb Nyob rau hauv lub log cologne

- Jun 01, 2018-

Lub log cologne yog thawj zaug nyob hauv Colone. Feem coob cov neeg tuaj muag khoom yog cov log tsheb lossis cov khoom siv muag khoom.

Peb tau mus txog Cologne thaum 28th May 2018 thiab siv tsib hnub hauv Cologne. Yooj yim neej muaj, tab sis hauv zos

tib neeg tau muab peb lub tswv yim zoo.


Thaum lub sij hawm tso rau neeg pom, peb tau ntsib ib co neeg uas muaj peev xwm. Tsis ntau, qhov no yog qhov tseeb.

Peb xav tias TIRE EXHIBITION tsis haum rau peb. Peb tsis tuaj yeem dag dag.


Tab sis peb xav zoo siab rau txhua tus phooj ywg tuaj.

横.png

blob.pngblob.pngblob.pngblob.png