Automotive Turntables

- Feb 21, 2019-


Automotive turntable yog ib lub caij ua qauv rau lub tsheb. Nws tuaj yeem ua kev tsav tsheb los yog kev tuav tswj thiab feem ntau ntsia tau rau hauv qhov chaw nres tsheb los yog hauv ib chav nres tsheb.


Peb xav qhia peb cov qauv ntawm daim ntawv thov nyob rau hauv kev ua lag luam. Yog tias koj muaj kev txaus siab, thov hu rau peb pawg neeg muag khoom.


image

image

image

image