Qhia txog luv luv rau Kwalt Cua Hydraulic Jacks Installation

- Mar 28, 2019-

Yuav kom pab cov neeg nkag siab zoo txog peb cov kav dej txhuav teeb, peb ua raws li cov lus qhia nram qab no.

Thov nyeem nws ua ntej kev muab nruab rau.


  1. Ua ntej siv 2 xiav lub hnab thiab 1 xiav lub pob.

    image


2. Tso cov kav dej txawv kom haum.

image

3.Nplog npog

image

4. Ua ntej cov kav xa dej yuav zoo dua li qhov no

image